Marketingová strategie

Tvorba marketingové strategie probíhá v první části formou konzultací, rozhovory s majiteli firmy. Zjistíme, kdo je Vaším zákazníkem, jak se chová, kde se pohybuje v životě, kde na internetu, co ho baví, jaké má rodinné zázemí a kolik má peněz.

Projdeme společně, jaké služby nebo produkty pro něj nabízíte, jaké jsou benefity a konkurenční výhody těchto služeb, čím se odlišujete od konkurence.

Když budeme mít všechny vstupy, začneme pracovat na positioningu společnosti. Získáte dokument, ze kterého se posléze vytváří marketingový mix na reálném základě.

Posledním bodem je marketingový mix. Vybereme pro Vás kanály, kde lze efektivně zákazníka oslovit tak, aby na vaši nabídku reagoval se zájmem a zaujetím.

V poslední fázi naši klienti preferují pravidelné konzultace a kontrolu dodržování marketingového plánu.

Na marketingová strategie často navazuje internetový marketing.

Jestli potřebujete i jen drobné marketingové konzultace, ozvěte se nám na jk@moadvertising.cz nebo 721 778 890.

Vyzkoušejte naše služby: